Proč se stát členem Aeroklubu České republiky?

 • Podporujeme veškeré sportovní aktivity v oblasti letectví.
 • Zaštiťujeme několik desítek členských organizací, které provozují letiště po celé České republice.
 • Provozujeme několik desítek letadel – podmínkou jejich využívání je právě členství v Aeroklubu České republiky.
 • Vychováváme mladé sportovce, ti nejlepší tvoří českou reprezentaci a jsou vysíláni na světové šampionáty, poháry, světové letecké hry a mnoho dalších soutěží, které zaštiťuje Mezinárodní letecká federace.
 • Vychováváme piloty – od plachtařů až po dopravní piloty, od parašutistů až po akrobaty.
 • Zaštiťujeme své členské organizace a její členy, zajišťuje jim právní ochranu a pomoc vůči státním úřadům, institucím a úřadům.
 • Podílíme se na organizaci vzdušného prostoru ČR prostřednictvím našich zástupců v KS ASM.
 • Jsme členem Sdružení sportovních svazů – druhého největšího sportovního svazu v ČR.
 • Jsme členem v Českém olympijském výboru a usilujeme o to, aby parašutismus a bezmotorová akrobacie případně další letecké sporty byli zařazeny mezi ukázkové sporty na Letní Olympiádě.  https://www.olympijskytym.cz/sport/52

 

Jak se stát členem Aeroklubu České republiky?

 • Nejjednodušší způsob je dojít na letiště, kde působí členská organizace AeČR a stát se jejím členem.
 • Správce evidence patřičné členské organizace vyplní krátký webový formulář.
 • Zaplatíte členské příspěvky.
 • Po připsání členských příspěvků na účet AeČR vaše členství bude potvrzeno systémovým administrátorem.
 • Po potvrzení administrátorem vám vzniká účet na webu a vy si můžete kontrolovat své členství, své spoluletce v aeroklubu a nahlížet na ostatní členské organizace a jejich členy.
 • Využívejte veškerých výhod z členství a začněte výcvik v členské organizaci nebo pokud již pilotem jste a nechcete létat jen tak bez smyslu, zkuste některý z mnoha leteckých sportů. 

 

Jak se stát členskou organizací Aeroklubu České republiky?

 • Nejvhodnější je nejprve prokonzultovat vaše ambice a plány se zástupci AeČR.
 • Musíte založit spolek podle zákona, jehož hlavním cílem je činnost v oblasti sportu. 
 • V období mezi dvěma Valnými hromadami AeČR může Výkonný výbor přijmout organizaci (spolek) jako přidruženého člena.
 • Členství tohoto spolku (členské organizace AeČR) vzniká teprve schválením Valnou hromadou AeČR
 • Pro přijetí za přidruženého/řádného člena AeČR musí přihlašující se spolek:
 1. zaslat žádost o přijetí za člena AeČR – ČO
 2. připojit kopii zaregistrovaných Stanov spolku
 3. přiložit seznam členů spolku (příjmení a jméno, RČ, odbornost, které se věnuje)
 4. stanoveným způsobem registrovat spolek včetně sportovců v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (NSA).
 5. uhradit na účet AeČR vstupní poplatek ve výši 20.000 Kč (v případě nepřijetí spolku za člena AeČR Valnou hromadou AeČR se tento poplatek vrací)
 6. uhradit členské příspěvky AeČR za fyzické osoby – členy spolku za rok – podle seznamu členů (viz bod 3 a následující odstavec)  (v případě nepřijetí spolku za člena AeČR Valnou hromadou AeČR se tento poplatek vrací).

 

Jaké jsou členské příspěvky za členství fyzických osob v Aeroklubu České republiky?

Výši členských příspěvků stanovuje Valná hromada AeČR. Současná výše byla od roku 2017 stejná až do roku 2023, kdy došlo k mírnému zvýšení. Termín splatnosti ročních členských příspěvků je vždy do konce ledna.

 • Základní příspěvek za řádného aktivního člena – 600 Kč
 • Člen nelétající (trenér, mechanik, rozhodčí) 200 Kč
 • Junior (15-26 let) 200 Kč
 • Dítě (0-15 let) 100 Kč
 • Roční příspěvek za klub 0 Kč