Členská evidence AeČR je od roku 2015 převedena na čistě elektronickou podobu, papírové průkazy a známky byly zrušeny. Už se neposílají aktualizované záznamy na sekretariát. Administrátoři jednotlivých členských organizací spravují členství svých členů pouze po internetu prostřednictvím webového rozhraní. Po různých peripetiích byla začátkem roku 2023 spuštěna nová verze Evidence s mírně jinou filozofií, ale většími možnostmi rozvoje. Před spuštěním byly odstraněny (i mnohonásobné) duplikáty a různé chyby, a z původní evidence byly přeneseny údaje o více než 11 tisících osobách včetně jejich sportovní historie od roku 2016 a 132 členských organizacích (některé z nich již nejsou členy nebo zanikly). Pro možnosti zpětné kontroly tedy máme celkem dobrý základ. I tak jsou v záznamech chyby a část aktuálních členů nelze ověřit proti evidenci obyvatel – jsou to černé duše, nebo nejsou? Kdo ví. Každodenní prací se údaje zpřesňují a chyby mizí. Výsledkem bude kvalitní databáze, a jen taková dává smysl pro jakékoliv další využití.

Evidence členů AeČR je velmi malou podmnožinou již stávajícího systému pro jiný sportovní svaz a některé funkcionality nejsou dostupné (zatím, některé ani v budoucnu nebudeme používat), tak se neaktivními položkami v menu nestresujte. Na systému a jeho vývoji se stále pracuje, proto bude tento návod průběžně aktualizován. Osobní údaje na obrázcích jsou anonymizovány.

 

OBSAH

 


Začínáme!

Evidence členské základny Aeroklubu České republiky je na adrese evidence.aeroklub.cz

Pokud máte někde v záložkách starou adresu (evidence.aecr.cz), tak ji definitivně smažte. 

Po načtení stránky se objeví obrazovka s přihlášením do systému: 

Evidence - úvod

Přihlášení probíhá výhradně pomocí e-mailu administrátora klubu (ten se ze staré evidence přenesl) a hesla, které si při prvním přihlášení musíte znovu nastavit. Provedete to na podstránce, na kterou se dostanete kliknutím na Zapomenuté heslo. Po vyplnění formuláře vám do e-mailu přijdou instrukce. Pokud někdy v budoucnu heslo zapomenete, tímto postupem ho znovu nastavíte. E-mail s instrukcemi přijde nejpozději do 5 minut.

Po úspěšném nastavení hesla a přihlášení do systému se vám vykreslí seznam členů vašeho klubu. Můžete si utřít čelo, první problém máte za sebou. I když to vypadá velmi jednoduše a systém je skvěle nastaven, mohou u velmi rigidních mailserverů nastat problémy a e-mail s instrukcemi nedorazí. Nejjednodušším problémem je, že mailserver označí zprávu jako spam – a tam ji také najdete (stalo se v méně než 10 případech). Horší variantou je, že žádné instrukce nepřijdou a heslo nejde nastavit (1 případ) nebo, že e-mail sice přijde, ale v něm vložený odkaz je znehodnocený (1 případ). Najít mail ve spamu zvládnete sami, další dva případy ne. Zkuste postup znovu a pokud se výsledek nedostaví, netrapte se hledáním řešení sami a napište nebo zavolejte. 

Potřebujete si změnit heslo? Vpravo úplně nahoře je ikona s vaším jménem – po najetí myší se zobrazí dvě položky – Uživatelský profil a Odhlásit. Po stisknutí tlačítka uživatelský profil se vykreslí stránka, kde je možné vaše heslo změnit. Pokud pracujete na cizím počítači, po ukončení práce se vždy ze systému odhlaste!

Protože sloupců je v seznamu poměrně dost, je lepší okno roztáhnout na celou šířku obrazovky – vyhnete se tak listování zleva doprava. Obrazovka by po přihlášení měla vypadat jako na obrázku níž, tedy měly by ideálně být vidět i sloupec AKCE.

 

Úvodní obrazovka po přihlášení do systému 

 

 


 

Můj klub

Nastavení kontaktních údajů klubu

Úpravou údajů o vašem klubu začněte hned, tento úkol je velmi důležitý. Pro vykreslení údajů o vašem klubu stiskněte tlačítko Můj klub v menu vlevo nahoře. Evidenční údaje o klubech jsou dlouhodobě neaktualizované, neobsahují správné údaje – a to bývá problém, pokud je potřeba někoho z vedení klubu kontaktovat. Snažil jsem se a většinu údajů doplnil z obchodního rejstříku, loga našel na internetu, ale i tak – údaje zkontrolujte a uveďte do souladu s realitou. Úpravu údajů provedete po stisknutí tlačítka Upravit vpravo nahoře.

V záložkách dole je přehled rolí klubu, ty se mohou (ze strany administrátora svazu) upravovat pro další použití. Kluby, které jsou součástí Memoranda o přistávacích poplatcích už tam mají tuto skutečnost vyznačenou. 

 

 

Administrátoři klubu

Další užitečnou věcí, kterou je vhodné nastavit také ideálně hned, je seznam uživatelů. Jsou to administrátoři vašeho klubu, kteří vám mohou pomáhat při správě databáze členů. Na úpravu uživatelů se dostanete v položce v menu Můj klub kliknutím na záložku Uživatelé ve spodní části obrazovky. Počet administrátorů není nijak omezen, udržujte ho průběžně aktuální. Jsou dva možné typy administrátorů – běžný a pouze pro čtení (význam je jasný). Přidat uživatele můžete kliknutím na tlačítko Přidat uživatele, upravovat stávající je možné kliknutím na tužku na konci jeho řádku a ke smazání slouží koš tamtéž. Pokud tam u některých klubů najdete administrátora s adresou @designeo.cz, nemažte ho – je to administrátor z programátorské firmy. Zásadní změny mohou provádět pouze administrátoři svazu – napište na evidence@aecr.cz, pokud máte požadavek, který vám nejde upravit.

 

Údaje o klubu a seznam uživatelů-administrátorů klubu.

 


Osoby

První položkou v menu a také tím prvním, co po přihlášení do systému uvidíte jsou Osoby. Úpravě osobních údajů se budeme podrobně věnovat (a administrátoři klubů tím stráví mnoho času). První šancí, jak si tuto práci trochu ušetřit je smazat již neaktivní členy. Tento úkon provádí výhradně administrátor svazu. Důvodem je, že osoba není ze systému odstraněna, ale pouze zapadne do archivu, kde na ni původní klub „nevidí“, ale např. pro případ kontroly ze strany poskytovatele dotací je možné historii k určitému datu zpětně vyhledat a sestavit. A jak víme, pro účely dotací je třeba dokumentaci skladovat třeba i 10 let.

 

Koho a jak tedy odstranit z vaší evidence? Odstranit osobu z evidence může pouze administrátor svazu. Ideálně tedy připravte seznam, který bude obsahovat alespoň příjmení a registrační číslo sportovců, které požadujete odstranit. Koho do tohoto seznamu zařadit? Pouze takové osoby, které s naprostou jistotou nejsou již členy vašeho klubu (a nikdy nepřijdou) a nebo spolehlivě zemřely. Za osobu evidovanou v Evidenci nic neplatíte – původní varianta, že je potřeba před koncem roku členy promazat a pak je během roku postupně přidávat už neplatí!  Vytvořený seznam osob ke smazání zašlete na evidence@aecr.cz.

 

Úpravy osobních údajů člena

Hned po úpravě údajů o klubu je oprava osobních údajů nejdůležitějším krokem, který musí administrátor klubu udělat (nebo administrátoři – můžete si přidat dalšího a netrápit se v jednom). Určitou možností je také příprava dávky pro hromadný import, kterým se dají noví členové přidat a původní aktualizovat.

Na obrázku níž vidíte, jak vypadá běžný klub po bez úprav. Výstražné červené trojúhelníčky vpravo znamenají, že u konkrétní osoby chybí některé nutné údaje. Tyto údaje je třeba doplnit. Jaké údaje a proč Aeroklub České republiky z.s. shromažďuje, a jaké s tím souvisí právní normy najdete zde: https://www.aeroklub.cz/gdpr/ Pro úpravy a doplnění údajů je nejsnazší cesta kliknout na tužku na konci řádku. Vykreslí se okno, ve kterém můžete údaje opravit. Bohužel se ale u chybějících údajů nevykresluje žádný příznak a pokud chcete přijít na to, které údaje chybí, stiskněte tlačítko Uložit. Chybějící políčka se označí červeně a dokud je nedoplníte, nepůjde to uložit. 

U dospělých je situace přehledná. U juniorů a dětí pod 18 let je třeba vyplnit kontaktní údaje na zákonného zástupce (některé děti ještě nemají mobil a e-mail).

Samostatnou kapitolou je položka Souhlas s GDPR. Uvádí se tam datum, kdy subjekt podepsal vyjádření souhlasu ke zpracování osobních údajů. Pokud tedy takový dokument nemáte, žádný datum nezadávejte.  

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZADÁVEJTE NEOVĚŘENÉ NEBO SMYŠLENÉ ÚDAJE! EVIDENCE SE OVĚŘUJE POMOCÍ REJSTŘÍKU SPORTU PROTI REJSTŘÍKU OBYVATEL A DATABÁZI CIZINCŮ S TRVALÝM POBYTEM. Stejně tak se postupně budou odhalovat fiktivní e-maily a telefonní čísla, a takové osoby budou bez náhrady vyřazeny. Nelze shromažďovat osobní údaje fiktivních osob. Zadání fiktivního e-mailu znemožní odeslání členské průkazky vašemu členovi! 

 

Registrační číslo člena

Údaj, na který si dovoluji upozornit, je Registrační číslounikátní číslo, které má každá osoba přiděleno na celý život, a nemá na něj vliv ani přestup do jiného klubu nebo změna jména případně přerušení činnosti. Je to přesně to číslo, které chce například pojišťovna pro získání výhodnějších pojistných podmínek. Systém je tedy určitým způsobem připraven na anonymizaci dokumentace, protože z rodného čísla je možné odhadnout např. věk… a vůbec jsou kolem budoucnosti rodného čísla různé diskuse. Vláda schválila konec uvádění rodných čísel a jejich využívání jako identifikátorů, ale také pak schválila odklad tohoto nařízení. Rodná čísla jsou tedy stále ve hře, ale také se zavádí určitá forma náhrady. Pro více informací zadejte do google vyhledat pojmy ZIFO, AIFO, KIFO, SIFO. Rodná čísla jako taková nezanikají. Stále se budou zapisovat např. do matrik. Dochází „pouze“ k jejich postupné minimalizaci v roli interních nebo veřejných identifikátorů. AeČR postupuje tak, aby zajistil splnění svých povinností vyplývajících z legislativy, zejména Zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na požadavky pro vedení záznamů v Rejstříku sportu. Až budou situace a požadavky legislativy jiné, budeme se muset podle toho zařídit.  Registrační číslo člena se však nezmění.

 

Okno se seznamem členů a chybami

 

Editace osobních údajů

 

 

Přidání nového člena

Založit nového člena je analogická situace k úpravě stávajících. Stiskněte tlačítko + Založit osobu a vykreslí se dialogové okno s prázdným formulářem. Požadované údaje jsou stejné jako v případě úpravy již založeného člena. Po zadání nového člena musí být ze strany AeČR potvrzen administrátorem svazu. Může se stát, že nová osoba nejde zadat (systém vypisuje chybu). Nejčastější příčinou je to, že nový člen již v minulosti někde členem byl a v systému visí v archivu. Pak samozřejmě je tu naprostý bestseller – špatně uvedené rodné číslo. Kontaktujte administrátora svazu na evidence@aecr.cz a situaci vyřešíme – člen bude obnoven z archivu a jeho život v AeČR bude pokračovat v novém klubu. Stejný postup je při převodu člena mezi kluby

 

 

Import členských údajů a příprava csv souboru

Komfortní možností, jak aktualizovat osobní údaje nebo přidat členy je pomocí dávky v CSV souboru. Je pod položkou v menu Importy. Podrobný manuál a číselníky najdete v tomto souboru: SFS-Importy-manual 

V manuálu naleznete úpravy, které už jsou v systému zapracovány:

 • Rodné číslo – umožňujeme oba formáty, v případě absence lomítka jej systém automaticky doplní
 • Klub_id – registrační číslo klubu v Evidenci
 • Klub_nazev – název klubu v Evidenci
 • divizní importy – odstraněno
 • pole Seznam_roli a Datum_roli – v exportu nejsou uvedeny záměrně, pro import se mají zadat pouze nové role osob
 • pole Oficialni_adresa_kraj a Oficialni_adresa_zeme – opraveno, aby byla data v exportu obsažena
 • pole Kontaktni_adresa_jina_nez_oficialni – opraveno, chybí v exportu

Importy a exporty se mohou měnit podle stavu a vývoje systému. Ideální variantou je, aby formát importu a exportu byl stejný – tedy aby bylo možné si data ze systému vyexportovat, opakující se údaje opravit v excelu a opravné údaje naimportovat zpět. Plánem do budoucna je, aby byla umožněna výměna dat s nejpoužívanějším systémem pro správu leteckých záležitostí v klubech, kterým je FlightOffice

 


Role a odbornosti členů

Pokud jste se dostali až sem, podařilo se vám upravit osobní údaje a přidat nové členy, odpadlíky nechat vymazat, u nikoho nesvítí výstražné trojúhelníčky, zasloužíte velkou pochvalu. Tím ale činnosti administrátora klubu nekončí. Teď je právě ten nejlepší okamžik, kdy můžete členy zařadit do různých odborností. Protože systém je původem z úplně jiného prostředí, je tento postup jazykově nejkrkolomnější, ale nejedná se o žádnou jadernou vědu, takže klid. 

 

Rozdělení rolí

V zásadě můžeme role rozdělit do dvou skupin – první určuje příslušnost k některé OSK a druhá je taková organizační. Pro členství v první skupině platí zásady uvedené ve stanovách – člen s aktivní rolí v první skupině (pozná se tak, že začíná SP) je aktivní sportovec a platí základní poplatky. Každý člen může být mít více rolí pod různými odbornostmi, pokud je skutečně aktivním sportovce s platným průkazem způsobilosti. 

Základní rolí je členství v některém z klubů – roli Člen klubu může upravovat pouze administrátor svazu. Ukončením této role sportovec zmizí do archivu a správce klubu k němu nadále nemá přístup. 

Role pro zařazení do odborností a definování aktivních členů:

 • SP: AKROBACIE – akrobati pod OSK Akro
 • SP: LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ – modeláři a provozovatelé dronů
 • SP: BALÓNY – balónáři, většinou členové Balónového svazu
 • SP: VŠEOBECNÉ LETECTVÍ – OSK Všeobecné letectví
 • SP: NAVIGACE A RALLYE – OSK Všeobecné letectví (kteří se účastní soutěží v těchto kategoriích)
 • SP: PLACHTĚNÍ – OSK Bezmotorové létání- jako podtyp se nastavuje id uživatele CPSka 
 • SP: PARAŠUTISMUS – OSK Para 
 • SP: VRTULNÍKY
 • SP: ZÁVĚSNÉ LÉTÁNÍ A PARAGLIDING 
 • SP: AMATÉRSKÁ STAVBA LETADEL
 • SP: ULL

 

Druhá skupina je čistě organizační, aktivní role pouze v těchto skupinách nemá má vliv na výši členského příspěvku. Pokud je tedy někdo pouze v těchto rolí, bere se pro výpočet poplatků jako „nelétající“.

 • TRENÉR – základní rozdělení A,B,C
 • ROZHODČÍ – je několik typů, tato role je pro každou odbornost potřeba vytvořit zvlášť
 • FUNKCIONÁŘ – je možno zvolit různé funkce
 • REPREZENTANT
 • TECHNIK
 • INSTRUKTOR

 

Osoby zařazené do jednotlivých rolí se dají vyfiltrovat v šedém poli záložek nad seznamem osob (jsou tam zakliknuti Všichni). Tak třeba rychle zjistíte, kdo je mezi parašutisty nebo plachtaři.

 

Role členů zjistíte nebo upravíte tak, že na seznamu osob kliknete na jméno vašeho člena, na stránce jsou pak dole pod osobními údaji.

Role členů

 

Úprava rolí

Role členů zjistíte tak, že na seznamu osob kliknete na jméno vašeho člena, na stránce jsou pak dole pod osobními údaji. Úpravu role provedete tak, že kliknete na tužku na konci řádku a můžete změnit požadované údaje. Pokud chcete roli ukončit, stačí zmáčknout křížek na konci řádku. Role se ukončí ke konci dne. Pokud chcete ukončit roli například ke konci minulého roku, tedy zpětně, kontaktujte administrátora svazu. 

 

Přidání role

Pro přidání role je třeba nahoře vpravo nad osobními údaji zmáčknout tlačítko Žádost o registraci, následně se vykreslí dialogové okno, ke je možno zvolit víc rolí k registraci. Ju třeba zvolit datum od kterého má být role aktivní. 

Přidání rolí

Pokud potřebujete změnit role pro víc osob najednou, je možné to udělat v seznamu osob tak, že se zvolí vlevo checkboxem požadované osoby a dole vybere akce Hromadné přidání rolí. Následující dialogové okno je stejné a provede úpravu u více osob najednou.

 

Celostátní plachtařská soutěž 

Účastníkem Celostátní plachtařské soutěže může být pouze člen Aeroklubu České republiky nebo sportovec s platnou sportovní licencí (PRAVIDLA CELOSTÁTNÍ PLACHTAŘSKÉ SOUTĚŽE CPS-Online odst. 1.9), tedy aktivní Plachtař (role SP:Plachtění) se zaplaceným členským poplatkem. Protože do této doby se členství prověřovalo namátkově nebo na základě „přátelského upozornění z místa bydliště“, mohli na CPSce bodovat prakticky všichni. Pokud došlo k nějaké úpravě, bylo kolem toho spousta nepříjemný pohledů. Novinka v sezóně 2023 je ta, že s postupným nabíháním systému dojde k výměně dat (ta bude probíhat periodicky) a bez zaplaceného poplatku budou body soutěžícího šedé. Každý bude mít dost času si dát členské záležitosti do pořádku. Provázat CPSku a Evidenci je ale bohužel potřeba „ručně“ a to pomocí UserID v systému CPSka, které se zadá do evidence jako podtyp při úpravě role SP:Plachtění. 

Podtyp ID v systému CPSka.cz

 

Jak zjistit UserID v CPSka.cz? Opět, není to nic složitého. Je to číslo, kterým se pilot do CPSky přihlašuje. A protože nechcete každému volat, jaké má číslo, najdete si člena vaše aeroklubu v seznamu pilotů, a po kliknutí na jeho jména nahoře v adresové řádce zjistíte i jeho UserID. To následně zadáte jako podtyp role SP:Plachtění.  Protože se snažíme zamezit vytváření dvojích účtů i v systému CPSka, je pravděpodobnost že se UserID u uživatele v budoucnu změní blízká nule.

 

 

Historie rolí 

Jak už jsem psal, má každá osoba pouze jeden záznam. Jasným požadavkem tedy je tuto vlastnost využít a ukládat historii změn rolí. Najdete ji u každé osoby vedle rolí kliknutím na záložku Historie rolí.  V současné době je historie zaznamenaná od roku 2016, ale díky konstrukci původní databáze může mít nějaké nepřesnosti. Kvalitní a skutečně sledovaná bude až od spuštění nové Evidence, ale už takto převedená data poskytují zajímavé údaje o některých fluktuantech ne

 


Placení členských příspěvků

Tato funkcionalita se v současné době připravuje.  Připravit se na finální verzi můžete tak, že pečlivě upravíte osobní údaje členů a také údaje o vaší organizaci. Poplatky prosím zaplaťte zálohově tak, že je buď odhadnete, nebo po úpravě členské základny je můžeme spočítat „ručně“. Případné rozdíly vyřešíme po rozeběhnutí systému. V každém případě je potřeba vyznačit v systému za koho jsou příspěvky zaplacené.

 

Jak vyznačit, za koho byly příspěvky zaplacené?

Před jmény osob za které chcete zaplatit příspěvky, zatrhněte zaškrtávací políčko, odrolujte na konce stránky a zvolte akci Placení příspěvků – následně zvolte sezónu (např. 2024) a tuto žádost odešlete. Po potvrzení administrátorem se v rolích u každého člena objeví členství se zaplacenými poplatky. Seznam všech osob, za které máte poplatky zaplacené můžete v seznamu vyfiltrovat tak, že nahoře ve filtrech zvolíte sezónu. Tento seznam můžete také vyexportovat do excelu a následně pracovat pouze s členy se zaplacenými poplatky (například pro výpočet výše poplatků a zanesení do vašeho účetnictví). 

Poplatky jsou stanovené minulými valnými hromadami, a jsou mnoho let beze změn. Teprve od roku 2024 je změna výše členských poplatků podle změn schválených na minulé Valné hromadě svazu. Výše poplatků je zde: https://www.aeroklub.cz/clenstvi-a-poplatky/

Poplatky uhraďte na účet svazu uvedený v Kontaktech:

Číslo účtu Kč (CZK):
2101535388/2010 (Fio Banka),

Jako variabilní symbol použijte číslo členské organizace (třímístné včetně nul) a následně rok, za který platíte poplatky. Do poznámky to pro jistotu také uveďte, ať se platba neztratí. 

Po zaplacení příspěvků administrátor změní nově vytvořenou roli sezóna na aktivní a u každého člena naskočí aktuálně zaplacená sezóna. Tato změna vychází z nového znění stanov, kdy je třeba sledovat členy se zaplacenými příspěvky za 3 roky zpětně. Pokud tedy máte nového člena a u něj se neobjeví role Člen svazu, je to tím, že od roku 2024 je to nahrazeno rolí Sezóna. Složité stanovy = složité programování…

Jen taková poznámka (i když už jsem to několikrát psal) – jisté je, že můžete platit pouze za členy, které si vyberete (podobně jako u hromadného přidávání rolí). Zmizí tak každoroční promazávání členů před koncem roku a jejich vracení zpět o pár měsíců později. Za každého člena můžete také zaplatit dodatečně, až se na začátku sezóny konečně dostaví na letiště. Do zaplacení členského poplatku se nikdo nesmí účastnit žádného sportovního podniku ani nemá nárok využívat možnost neplatit přistávací poplatky na letištích, které jsou součástí Memoranda. Povinnost prokázat zaplacení členského poplatku je vždy na straně soutěžícího nebo pilota.

 

Export do excelu

Protože je práce v excelu pro účely ručního výpočtu rozhodně komfortnější ,je možné si souhrnná data o členech vyexportovat. Ve výpisu osob dojeďte až na konec stránky, klikněte na rozbalovací tlačítko Vybrat export a zvolte xlsx. Soubor se začne během několika sekund stahovat. Celkem pohodlně pak můžete roztřídit členy podle věku a spočítat si členské poplatky „ručně“. Členy se zaplacenými přiípěvky můžete vyfiltrovat nahoře v políčku Sezóna.

 

 

 

 

Členské průkazy elektronicky

Původní provedení papírových členských průkazů bylo pro naprostou neefektivitu zrušeno v roce 2016 zavedením evidence členů. Náklady na vydávání papírových průkzek, tisk známek a jejich rozesílání byly obrovnské a při dnešních cenách poštovních služeb opravdu gigantické. Nová forma těží z technologií, které jsou užívané v mobilních telefonech se systémy Android i Apple. 

E-mail s odkazem na stažení průkazky přijde každému členovi na jeho e-mail, který je uveden v Evidenci členů. Pokud tedy váš administrátor nebyl schopen od roku 2016 zadat správné kontaktní údaje o členech, nepřijde jim vůbec nic. E-mail, ze kterého přijde výzva k instalaci průkazky je tvojekarta@passmachine.cz. Jedná se o e-mail poskytovatele řešení. 

Průkazku si můžete uložit do peněženky (aplikace Wallet) pro Android i Apple iOS. TATO PRŮKAZKA JE NEPŘENOSNÁ a je určena pouze pro jednu osobu – tedy pro konkrétního člena.  Průkazka se bude provedením, obsahem a designem vyvíjet, což se bude dít na pozadí a nemusíte pro její aktualizaci dělat vůbec nic. Průkazka také nesbírá žádná další data – ta pocházejí z Evidence členské základny Aeroklubu České republiky.

 

Na co potřebuji členský průkaz?

Zrušením členských průkazů došlo k určitému problému, že například na leteckých soutěžích se přestala kontrolovat platnost sportovní licence, kterou musí mít každý sportovec, který se chce účastnit sportovního podniku (SŘ Všeobecný díl). Nárok na vydání sportovní licence má každý člena AeČR se zaplacenými příspěvky. Aby se nemusela vydávat licence každému soutěžícímu (a platit přebujelý aparát) je součástí národní úpravy soutěžního řádu klauzule, že členský průkaz s vylepenou známkou nahrazuje vydanou licenci. Protože fyzická podoba členského průkazu byla zrušena, zaplacení členských poplatků (tím také vydávání sportovní licence) nikdo nekontroluje, což je v příkrém rozporu s pravidly FAI. Je jednoznačně na straně účastníka soutěže se prokázat platnou sportovní licencí a povinností organizátora je platnost sportovní licence zkontrolovat. Tuto povinnost nelze nahradit čestný prohlášením ani jinou podobnou formou.  

Dalším důvodem k nainstalování průkazky je Moratorium o přistávacích poplatcích. Člen AeČR se zaplacenými poplatky z klubu, které je součástí tohoto moratoria, nemusí na jiném členském letišti platit přistávací poplatky.

Jedním z důvodů může být i druhá strana průkazky, kde jsou různé užitečné informace, které se pravidelně aktualizují. 

No, a v neposlední řadě to může být i funkcionalita, kteoru zatím nevyužíváme – a tou je možnost vydávání vstupenek nebo slevových „karet“ pro členy. Nabízí se také možnost vytvářet členské průkazy pro jednotlivé organizace (ID karty). Ale všechny tyto nápady jsou zatím v plenkách a bude velká výzva vydat a nainstalovat členské průkazy našim členům v situaci, kdy nadpoloviční většina záznamů v Evidenci členů nemá doplněné osobní údaje. 

 

Jak získám elektronický průkaz?

Potřebujete mít chytrý mobilní telefon. Pokud nemáte elektronický průkaz a máte o něj zájem, požádejte  správce vaší členské základny o kontrolu vašich údajů v Evidenci, aby vám elektronický průkaz šlo vůbec zaslat. Po kontrole údajů ideálně kontaktujte vy nebo váš klubový správce administrátora systému (evidence@aecr.cz), který průkazy zasílá většinou hromadně na celý klub. Nejčastější příčinou nemožnosti vydat elektronickou průkazku je absence e-mailu v Evidenci – průkaz prostě není kam poslat. 

 

Jak si průkaz instaluji do svého telefonu?

Jakmile odbor zaeviduje vaši platbu, obdržíte e-mail s odkazem na stažení elektronického průkazu. Tady se postup liší podle toho, jestli máte iPhone nebo telefon s Androidem.

 

Instalace do iPhone – Apple Wallet

Pro uživatele telefonů s operačním systémem iOS od Apple dobrá zpráva – všechno funguje jak má, kartu si prostě přidejte tak jak jste zvyklí.  V e-mailu, který vám přijde od AeČR nebo vydavatele karty PassMachine klikněte na tlačítko „Stáhnout elektronický průkaz“. Automaticky se vám otevře aplikace Wallet, která zobrazí náhled vašeho průkazu. V pravém horním rohu klikněte na „Přidat“ a to je vše. Průkaz budete mít uložený v této aplikaci mezi platebními kartami.

 

Instalace do telefonů a Androidem – Google Peněženka

Je nejdříve potřeba si nainstalovat aplikaci Peněženka (pokud ji již pro platby kartami nepoužíváte). V e-mailu, který vám přijde od AeČR (nebo vydavatele karty PassMachine)  klikněte na tlačítko „Stáhnout elektronický průkaz“ a z nabízených možností vyberte „Přidat do Peněženky Google“. Otevře se Google Peněženka (Google Wallet) s vaším členským číslem. V pravém dolním rohu klikněte na „Přidat“ a to je vše. Průkaz budete mít uložený v této aplikaci. Během testování se také ukázal jako „problém“ stav, kdy má uživatel více účtů – kartu přidávejte do toho, který opravdu používáte. Pokud se to nezdaří, musíte kartu z nepoužívaného účtu smazat a pak ji přidat do toho správného. Je také třeba si zapnout notifikace a povolit automatické aktualizace.

 

Musím si každý rok stahovat nový průkaz?

Ne, pokud máte zapnuté automatické aktualizace. V tom případě se vám elektronický průkaz automaticky prodlouží bez nutnosti zásahu z vaší strany. Pokud si ale automatické aktualizace vypnete, nebo máte na Androidu aplikaci, která není plně podporována, bude zapotřebí si elektronický průkaz stáhnout za rok znovu. Proto automatické aktualizace nevypínejte! 

 

Mám zaplaceno, ale elektronický průkaz nikde, nebo je to špatně vyznačené?!

V prvé řadě děkujeme za uhrazení členského příspěvku a za to, že jste členem/členkou!  Pro vystavení elektronického průkazu je zapotřebí váš příspěvek zaznamenat i do počítačové Evidence členů. Pokud najdete nesrovnalost, kontaktujte vašeho klubového správce nebo administrátora Evidence (evidence@aecr.cz).

 

Mohu používat elektronický průkaz i když nemám datový tarif?

Data potřebujete pouze při stažení průkazu a jeho případných aktualizacích. Při uplatnění slev funguje průkaz kompletně offline a data zapotřebí nejsou. Tedy  doma na WiFi/datech si stáhnete elektronický průkaz a na startu pochodu v lese v oblasti mimo signál jej půjde v pořádku zobrazit a použít jako doklad na slevu.