logo_fai

AeČR je zástupcem celkem 10 sportů v mezinárodní letecké federaci FAI. Jedná se o akrobacii, plachtění, parašutismus a všeobecné letectví, které jsou organizovány v rámci AeČR. Zbývajících 4 sporty AeČR zastřešuje pouze administrativou ve vztahu k FAI a jsou organizovány v samostatných asociacích. AeČR se dále angažuje ve všeobecných jednáních a vztazích ČR s FAI. Zejména se jedná o Všeobecnou komisi leteckých sportů, Výkonný výbor FAI, expertní skupinu pro IT a komisi pro zdravotně-psychologické aspekty letectví.

Vice-pezident FAI za ČR – Jiří Dodal – AK Jaroměř

Komise, sporty a delegáti ČR v FAI

Komise FAI
Sport / Odbornost
Delegát za ČR
Zastřešující organizace
CASI – FAI General Air AeČR Sport Commission 
všechny letecké sporty
Jiří Dodal 
jiri.dodal@aecr.cz
Radka Moravcová
Sportovní komise
CIVA – FAI Aerobatics Commission
Letecká akrobacie
Martin Vecko
Zuzana Danihelová
AeČR – OSK Akrobacie
IGC – FAI Gliding Commission
Plachtění
Tomáš Suchánek
tomas.suchanek@aecr.cz
Petr Koutný
AeČR – OSK Bezmotorové létání
IPC – FAI Parachuting Commission
Parašutismus
Jiří Blaška
jiri.blaska@aecr.cz
Šárka Ferrerová
sarka.ferrerova@aecr.cz
AeČR – OSK Para
GAC – FAI General Aviation Commission
Všeobecné letectví
Jiří Dodal
jiri.dodal@aecr.cz
Miloš Fiala
milos.fiala@aecr.cz
AeČR – OSK Všeobecné letectví
CIAM – FAI Aeromodelling Commission
Letecké modelářství
Svaz modelářů ČR
CIACA – FAI Amateur-built & Experimental Aircraft Commission
Amatérské a experimentální letouny
Jan Fridrich
Miroslav Kábrt
LAA
CIVL – FAI Hang Gliding & Paragliding Commission
Závěsné létání a paragliding
Kamil Konečný
Petr Nedoma
LAA
CIMA – FAI Microlight & Paramotor Commission
Ultralehké létání a motorový paragliding
Petr Jonáš
Jana Bobková
LAA
CIA – FAI Ballooning Commission
Balónové létání
Jan Suchý
info@michaelsuchyballooning.com
Tomáš Hora
Český balónový svaz
CIMP – FAI Medico-Physiological Commission
Zdravotně-psychologická komise
Oldřich Truska
Jiří Šulc
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
CIG – FAI Rotorcraft Commission
Vrtulníky
Andrzej Migus
Marek Vasták
AeČR – OSK Všeobecné letectví