Proč se stát členem Aeroklubu České republiky?

 • Podporujeme veškeré sportovní aktivity v oblasti letectví.
 • Zaštiťujeme několik desítek členských organizací, které provozují letiště po celé České republice.
 • Provozujeme několik desítek letadel – podmínkou jejich využívání je právě členství v Aeroklubu České republiky.
 • Vychováváme mladé sportovce, ti nejlepší tvoří českou reprezentaci a jsou vysíláni na světové šampionáty, poháry, světové letecké hry a mnoho dalších soutěží, které zaštiťuje Mezinárodní letecká federace.
 • Vychováváme piloty – od plachtařů až po dopravní piloty, od parašutistů až po akrobaty.
 • Zaštiťujeme své členské organizace a její členy, zajišťuje jim právní ochranu a pomoc vůči státním úřadům, institucím a úřadům.
 • Ucházíme se o členství v Českém olympijském výboru a usilujeme o to, aby parašutismus a bezmotorová akrobacie byli zařazeny mezi ukázkové sporty na Letní Olympiádě v Japonsku v roce 2020/2021.

Jak se stát členem Aeroklubu České republiky?

 • Nejjednodušší způsob je dojít na letiště, kde působí členská organizace AeČR a stát se jejím členem.
 • Správce evidence patřičné členské organizace vyplní krátký webový formulář.
 • Zaplatíte členské příspěvky.
 • Po připsání členských příspěvků na účet AeČR vaše členství bude potvrzeno systémovým administrátorem.
 • Po potvrzení administrátorem vám vzniká účet na webu a vy si můžete kontrolovat své členství, své spoluletce v aeroklubu a nahlížet na ostatní členské organizace a jejich členy.
 • Využívejte veškerých výhod z členství a začněte výcvik v členské organizaci nebo pokud již pilotem jste, půjčte si jedno z letadel Aeroklubu České republiky.

Jak se stát členskou organizací Aeroklubu České republiky?

 • Nejprve je nutné založit spolek podle zákona 
 • Členství tohoto spolku (členské organizace AeČR) vzniká teprve schválením Valnou hromadou AeČR
 • V období mezi dvěma Valnými hromadami AeČR může Výkonný výbor přijmout organizaci (spolek) jako přidruženého člena.
 • Pro přijetí za řádného/přidruženého člena AeČR musí přihlašující se spolek:
 1. zaslat žádost o přijetí za člena AeČR – ČO
 2. připojit kopii zaregistrovaných Stanov spolku
 3. přiložit seznam členů spolku (příjmení a jméno, RČ, odbornost, které se věnuje)
 4. stanoveným způsobem registrovat spolek včetně sportovců v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (NSA).
 5. uhradit na účet AeČR vstupní poplatek ve výši 20.000 Kč (v případě nepřijetí spolku za člena AeČR Valnou hromadou AeČR se tento poplatek vrací)
 6. uhradit členské příspěvky AeČR za fyzické osoby – členy spolku za rok – podle seznamu členů (viz bod 3) aktivní 500 Kč, neaktivní 100 Kč, junior (15 – 26 let) 150 Kč, dítě (0 – 15 let) 50 Kč (v případě nepřijetí spolku za člena AeČR Valnou hromadou AeČR se tento poplatek vrací).