Flotila Aeroklubu ČR je složena z mnoha letadel s rozsáhlými způsoby využití.  Většina jejich času je pod správou jednotlivých Odborných sportovních komisí. Některá jsou určena výhradně pro činnost reprezentace, ale mnoho z nich je možno za určitých podmínek získat pro provoz v členských organizacích. Letadla mají samozřejmě nějaký způsob užití a záměr, se kterým byla pořízena. Přednost v přidělení mají organizace, kde bude tento záměr naplněn. Tyto přednostní termíny řeší každá Odborná sportovní komise s předstihem před zveřejněním kalendáře a to do 15. února 2021. Cílem celého systému je co nejvíce transparentní rozdělení techniky Aeroklubu České republiky.

 

Jak postupovat

Všechny dokumenty jsou přístupné ke stažení v dokumentech na webu Aeroklubu: https://www.aeroklub.cz/dokumenty/

Základní informace k přidělování letadel najdete v dokumentu Pravidla k provozovani a predavani letadel v1.0.pdf. 

Ceny pro rok 2021 naleznete v dokumentu Ceník AeČR 2021 v1.1.pdf. Aktuálně jsou k dispozici dvě verze předávacího protokolu:

  • Predavaci protokol klu v3.5.pdf pro kluzáky
  • Predavaci protokol mot v3.5.pdf pro motorová letadla

Postupně budou sestaveny předávací protokoly na jednotlivé větroně dle registrací reflektující veškeré vybavení, které k letadlu náleží.

Přidělování letadel bude probíhat dle dokumentu Pravidla pro pridelovani letadel v.1.0.pdf. V případě zájmu, vyplňte Zadost o prideleni letadla v1.0.docx  V Případě, že zodpovědná osoba není statutární zástupce členské organizace, zároveň vyplňte i Zplnomocneni v1.0.docx podepsané statutárním zástupcem.

Pro všechny, kdo budou chtít využít techniku AeČR, bude nutné podepsat novou Rámcovou smlouvu v3.1. Nejdůležitější informace z této smlouvy důležité k předání letadla jsou pak sepsány v dokumentu Pravidla k provozovani a predavani letadel v1.0.pdf, který by měl být v nejbližší době součástí dokumentace letadel.

Každá Rámcová smlouva s členskou organizací má své unikátní číslo. Pokud chcete Rámcovou smlouvu vyplnit, vytisknout a zaslat k podepsání, nejprve si vyžádejte své unikátní číslo. Případně zašlete údaje o členské organizaci a statutárního zástupce, který bude Rámcovou smlouvu podepisovat, a my vám smlouvu připravíme. Vše na letadla@aecr.cz.

Hlášení náletů dle Rámcové smlouvy bude pak prováděno zasíláním dokumentu Formular hlaseni naletu v1.1.docx.

 

Kalendář rozdělení techniky 2021

Na pořadí došlých žádostí nezáleží. Kalendář bude průběžně aktualizován, uzávěrka žádostí je 28. února 2021. Po tomto datu bude kalendář zkompletován a v případě konfliktu termínů se pokusíme s kluby termíny vyřešit. Pokud to nebude možné (například pokud si AK naplánují soustředění na stejný termín) bude využita lety ověřená Pupova losovačka, která určí vítěze termínu. 

V rozpise jsou již nyní uvedeny závody, schválené akce OSK, přednostní požadavky na přidělení, které se řešily na akrobatické větroně. Pokud máte domluvený přednostní termín s OSK, zkontrolujte prosím rozpis, je-li tam váš termín správně uveden.

Aktuální stav rozpisu letadel naleznete v souboru Rozpis letadel 2021.xls, který bude průběžně aktualizován. 

Veškeré požadavky na přidělení techniky AeČR zasílejte výhradně na adresu komise, pod kterou letadlo spadá, a v kopii na letadla@aecr.cz.

 

Pro účely údržby jsou v rozpisu vyhrazeny následující intervaly:

Roční prohlídka – termín je stanoven dle kalendářní platnosti roční prohlídky. V případě, že letadlo do prohlídky bude dolétáno dříve, bude s těmi, kterých se časově přidělení letadla týká, dohodnuto vypořádání individuálně.

Údržbová záloha – termín je přibližně stanoven na případnou 100 hodinovou prohlídku. Aktuální provedení prohlídky bude s těmi, kterých se časově přidělení letadla týká, dohodnuto vypořádání individuálně.

Kontrola stavu – Jde o zkontrolování stavu letadla a dokumentace ze strany AeČR. Tento týden si o přidělení letadla bez problémů žádejte, nicméně v tomto týdnu by mělo dojít ke kontrole letadla v pracovní době v rozsahu několika hodin. Samozřejmě se budeme snažit kontrolu provést v den,  kdy bude neletové počasí. Aktuální provedení kontroly bude s těmi, kterých se časově přidělení letadla týká, dohodnuto individuálně.

50 hodinové prohlídky budou řešeny individuálně.

 

Duo Discus

Provoz tohoto letadla je historicky nejlépe organizován a na zájemce nečekají kromě tabulky s termíny žádné změny. Dokumenty byly k ostatním přidány 18. února 2021. 

 

Najdete-li jakékoliv chyby v dokumentech prosím pište na letadla@aecr.cz