Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) je neziskovou celostátní organizací s úkolem spoluvytvářet s dalšími leteckými sportovními organizacemi podmínky k rozvoji jejich činnosti a koordinovat všechny aktivity svých samostatných organizačních článků. Zastupuje své členy ve vztahu vůči státním organizacím a institucím. AeČR je jediným zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI) jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se všemi právy a povinnostmi, z tohoto zastoupení vzniklými. Je nástupnickou organizací Aeroklubu Čech a Moravy, Aeroklubu ČSFR, Oddělení letecké a parašutistické přípravy a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu republiky Československé, Masarykovy letecké ligy a všech leteckých sportovních organizací a spolků, působících a zaniklých od roku 1909 na území Čech, Moravy a Slezska.

Aeroklub České republiky z.s. byl založen pod názvem Český Aeroklub 10. listopadu 1909 v Praze.

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající formu spolků a jejich členů, jejichž zájmem je letecká sportovní a zájmová klubová činnost.

AeČR je členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Bližší informace  jsou uvedeny na webu www.sporty-cz.cz.

AeČR je členem Českého olympijského výboru. Bližší informace o ČOV jsou uvedeny na webu www.olympic.cz.

Výroční zprávy AeČR

Výroční zprávy naleznete v dokumentech.

Cílem AeČR je

  • Sdružovat kluby a jednotlivce, kteří se věnují volnočasovým aktivitám zejména v leteckých sportech, práce s mládeží do 26 let, práce se školní mládeží v zájmových kroužcích, podpora sportovní letecké činnosti a dalších aktivit s touto činností spojených.
  • Zajišťovat státní reprezentaci v leteckých sportech a parašutismu podle platných zákonů a předpisů.
  • Vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubů prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru.
  • Rozvíjet sportovní leteckou činnost jako prostředek realizace zájmů členů klubů.
  • Zajišťovat účast členů reprezentačních družstev na vrcholných soutěžích Mezinárodní letecké federace – FAI.
  • Organizovat a zabezpečovat sportovní přípravu reprezentantů České republiky v leteckých sportech a parašutismu.
  • Propagovat a popularizovat leteckou a parašutistickou sportovní činnost v České republice u veřejnosti a vytvářet podmínky pro výchovu mládeže.
  • Napomáhat k vytváření legislativních, technických a ekonomických podmínek pro sportovní činnost klubů.
  • V rámci dotační politiky státu pomáhat ČO se získáním prostředků na údržbu a provoz jejich sportovních zařízení a nové investice.
  • Provozovat letiště jako důležitý prvek dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím klubů, provozovatelů letišť.