Odborná sportovní komise pro leteckou akrobacii (dále jen OSK Akro) má za svůj cíl:

  • Spravování akrobatické letecké techniky.
  • Pořádání akrobatických soutěží.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastoupení akrobatů před Mezinárodní akrobatickou federací (CIVA).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.

Členové OSK Akro

Miroslav Červenka – AK Most (předseda)
Miloš Ramert – GAC Benešov
Roman Šlapáček – AK Plasy
Jan Rolínek – LAC ČR
Jan Sobotka – AK Mladá Boleslav

E-mailová adres: akro@aecr.cz