Odborná sportovní komise pro leteckou akrobacii (dále jen OSK Akro):

  • Řídí sport ve svěřeném odvětví – tedy v motorové a bezmotorové akrobacii
  • V souladu s pravidly FAI vytváří lokální pravidla pro svěřené odvětví a dohlíží na jejich dodržování
  • Vytváří vícekolový systém soutěží a dohlíží na jejich realizaci v souladu se sportovními řády a správný a spravedlivý průběh.
  • Spravuje akrobatické letecké techniky.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavuje reprezentační týmy s cílem nejvyšší šance na medailový úspěch jednotlivců i týmů.
  • Vede reprezentaci a vytváří podmínky k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • Zastoupuje české akrobaty v Mezinárodní akrobatickou federací (CIVA).
  • Správné a účelné hospodaří s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky v souladu s pravidly NSA.

Členové OSK Akro

Miroslav Červenka – AK Most (předseda)
Miloš Ramert – GAC Benešov
Roman Šlapáček – AK Plasy
Jan Rolínek – LAC ČR
Jan Sobotka – AK Mladá Boleslav

E-mailová adres: akro@aecr.cz

 

Zápisy OSK Akrobacie

Zápisy z jednání orgánů a Dokumenty
   OSK Akrobacie
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024