Členové OSK Para 

Jan Bečka – AK Plzeň-Bory (předseda)
Jan Klapka – Base PK Praha
Pavel Mlýnek – AK Frýdlant n.O.
Martin Dlouhý – Skydive Czech Republic
Tomáš Trunečka – Skydive Czech Republic

E-mailová adresa komise: para@aecr.cz

 

Odborná sportovní komise pro parašutismus (dále jen OSK Para) má za svůj cíl:

  • Spravování parašutistické techniky.
  • Pořádání parašutistických soutěží.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastupování parašutistů před Mezinárodní parašutistickou federací (IPC).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.