Členové OSK Všeobecné letectví

Miloš Fiala – LC ČR (předseda)
Ivo Lengál – AK Brno-Slatina
Martin Hřivna – AK Kladno
Jan Havlík – AK Turnov
Petr Soukup – GAC Benešov

E-mailová adresa: vl@aecr.cz

 

Vrtulníkové létání spadá pod Odbornou sportovní komisi všeobecného letectví. Zástupcem České republiky za vrtulníkové létání je Andy Migus.

Odborná sportovní komise pro všeobecné letectví (dále jen OSK Všeob) má za svůj cíl:

  • Spravování letecké techniky.
  • Pořádání navigačních soutěží a soutěží v přesnosti přistání.
  • Dohlížení na správné a spravedlivé konání a průběhy soutěží.
  • Dle výsledků ze soutěží sestavení reprezentace.
  • Vedení reprezentace k dosažení co nejlepších výsledků na Mistrovstvích světa a Evropy.
  • V případě potřeby zastoupení letců před Mezinárodní leteckou federací pro všeobecné letectví (GAC).
  • Správné a účelné hospodaření s přidělenými prostředky od Výboru/Valné hromady Aeroklubu České republiky.