Výkonnostní třídy FAI (Fédération Aéronautique Internationale) a hodnocení výkonů je v plachtění kapitola sama o sobě plná napětí, historie, ovlivněná místem provedení výkonů a hlavně poznatky o přírodě a technickým pokrokem. Výkony, které nám dnes mohou připadat úsměvné, ve své době oprávněně budily obdiv a respekt. Piloti byli hrdinové své doby. Aby bylo možno výkony pilotů objektivně porovnávat, vznikl systém podmínek, které musel pilot patřičné třídy prokazatelně splnit.

První tři výkonnostní stupně se v začátcích přizpůsobovaly místním podmínkám. V roce 1940 sepsal Ludvík Elsnic knížku Výcvik plachtaře, kde popisuje mezinárodní rozdělení zkoušek a také podmínky jednotlivých stupňů výcviku u nás. Pro získání výkonnostní třídy A musel pilot předvést jeden let v přímém směru, trvající déle než 30 vteřin. Výkonnostní třídu B získal adept za pět letů trvajících déle než jednu minutu, při nichž provedl zatáčky ve tvaru písmene S. Stupeň C předpokládal jeden let, trvající déle než 5 minut, během kterého nesměl kluzák klesnout pod výšku startu. Ze souvislostí je patrné, že tenkrát se létalo převážně na svahu. Startovalo se pomocí gumového lana a po přistání bylo nutno kluzák dopravit zpět na místo vzletu.
S rostoucími výkony se tyto podmínky nakonec staly součástí moderních osnov výcviku a po získání pilotní zkoušky se dnes pilot kluzáku automaticky stává držitelem výkonnostní třídy „C“. Tehdy byl držitel třídy C považován za zkušeného pilota a mohl se stát instruktorem. Dnes splní podmínky A, B i C žák na prvním sóle během jediného letu po okruhu.

Plachtařské odznaky

Další výkonnostní třídy jsou ohodnoceny získáním plachtařských odznaků (po jejich splnění dostane pilot opravdický odznak s vyraženým číslem). Seznam držitelů odznaků FAI je veřejně dostupný na internetu u národních správců (ve spodní části stránky je vyhledávací formulář) nebo v případě Zlatého odznaku se třemi diamanty ve světové databázi. Kterýkoliv správně dokumentovaný let může být uznán pro splnění jakékoliv podmínky, která je nutná pro získání odznaků nebo diamantů. Oficiální pozorovatelé FAI kontrolovali znaky, které se opisovaly na letištích na koresponďáky, čadily barografy, pak bylo povoleno fotit… Dnes s sebou pilot vozí přístroj, který zaznamenává přesnou polohu z GPS a tlakového čidla. Pořízený záznam se po letu vyhodnocuje specializovaným softwarem.  Po absolvování výcviku a získání pilotního průkazu se piloti snaží získat alespoň Stříbrný odznak FAI a stát se sportovním pilotem. I když se podmínky pro jeho získání nezdají příliš složité povede se to jednomu z deseti pilotů. Je to pětihodinová doba trvání letu, převýšení 1000 metrů a dosažení vzdálenosti od místa vypnutí > 50 km. Tento odznak již získalo přibližně 7737 českých plachtařů.

 


Získat Zlatý odznak FAI už je mimořádný sportovní výkon. K pětihodinové době trvání letu je potřeba přidat převýšení minimálně 3000 m a volný let na vzdálenost přes max. 3 otočné body delší než 300 km. Limitující podmínkou při získání tohoto odznaku je převýšení, které se v našich podmínkách dá získat téměř výhradně při letech v dlouhé vlně, nejčastěji ve specializovaných prostorech Krkonoše-Jeseníky. To zahrnuje i specializovaný výcvik a značnou míru nepohodlí, což pro většinu plachtařů představuje neřešitelný problém. Držiteli tohoto odznaku je 920 českých plachtařů.

 


 

Ve třídě FAI F se plní podmínky pro získání diamantů k Zlatému nebo Stříbrnému odznaku FAI. Každý ze tří diamantů je zkouška odvahy, znalostí, důkladné přípravy a odolnosti. Plachtař, který má Zlatý odznak FAI se třemi diamanty je opravdová hvězda a jeho jméno je trvale zapsáno v databázi nejlepších plachtařů světa: https://www.fai.org/page/igc-badges-3-diamonds.  K pětihodinové době trvání letu musí zvládnout převýšení minimálně 5000 m, cílový let po uzavřené trati v délce minimálně 300 km a volný let na vzdálenost minimálně 500 km. I přes to, že dnes máme k dispozici důmyslné přístroje, specializované předpovědi počasí a sedíme ve výkonných letadlech, má tento odznak pouze 250 českých plachtařů.

 


Další metou, kterou může plachtař dosáhnout, jsou Diplomy FAI za každých dalších 250 uletěných kilometrů nad 500 – tedy 750, 1000 uletěných kilometrů… A samozřejmě národní a světové rekordy.

Výkonnostní třída / odznak FAI Trvání letu Převýšení Vzdálenost
FAI A 30 vteřin    
FAI B 1 minuta
FAI C 5 minut > 0
FAI D / stříbrný 5 hodin 1000 metrů 50 km od místa vypnutí
FAI E / zlatý 5 hodin 3000 metrů 300 km
FAI F / Diamantová výška   5000 metrů  
FAI F / Diamantová vzdálenost   500 km volný let
FAI F / Diamantový cíl Cílový let 300 km po uzavřené trati
Diplom FAI za vzdálenost 750, 1000, 1250… Za každých dalších 250 km nad 500 km náleží sportovci diplom FAI

Vyhledávání v národní databázi držitelů plachtařských odznaků a diplomů FAI

Do políčka zadávejte jméno a příjmení s diakritikou i bez.