Výcvikový program Aeroklubu České republiky obsahuje informace týkající se teoretického i letového výcviku v Deklarované organizaci pro výcvik (DTO). Příručka je zpracována v souladu s Nařízením komise (EU) č.1178/2011 v konsolidovaném znění a AMC & GM k Part-FCL a AMC & GM k Part-DTO. 

Tento Program výcviku v.3 nahrazuje všechny předcházející vydané verze. Je platný ode dne publikování do 8. dubna 2021, kdy bude průběžně nahrazen verzí přizpůsobenou příloze III SFCL 2018/1976. 

Program výcviku v tomto znění byl 3. 12. 2020 č.j. 5735-20-301 shledán jako přijatelný pro OZLP/ÚCL v těchto kapitolách: 

  • Výcvik pilota kluzáků
  • Výcvik pro získání kvalifikace TMG
  • Výcvik pro získání kvalifikace létání v oblačnosti
  • Výcvik vyšší a vysoké pilotáže
  • Rozdílový výcvik na další typy kluzáků, motorových kluzáků a TMG
  • Rozdílový výcvik pro rozšíření práv na různé způsoby vzletu
  • Výcvik instruktora FI(S)

Kapitolu Sportovní a pokračovací výcvik a úlohy výcvik pro dvojvleky a aerovleky z polí vzal úřad na vědomí.

Stahuje zde: Program_vycviku_DTO_kluzaky_AeCR-v3

Tento program smí využívat každá členská organizace Aeroklubu České republiky z.s. Zašlete pouze na sekretariát sec@aecr.cz informační e-mail s kontaktem na osobu, která bude mít ve výcvikové organizaci aplikaci programu na starosti z důvodů snažší rozesílky změn a aktualizací.

Důležité jsou Formuláře a postupy, které nejsou součástí Programu výcviku. Stahujte je přímo na stránkách ÚCL:
https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/letecky-personal-pilot-kluzaku/