Aeroklub České republiky, z.s. není dotčen níže uvedenými předpisy, přesto se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.aeroklub.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Aeroklub České republiky, z.s. si uvědomuje, že bez standardizovaného zpřístupnění informací nelze účinně dostát požadavkům na řízení sportu dle Zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. a dalším souvisejícím nárokům Národní sportovní agentury.


Stav souladu 
Tato internetová stránka je z části v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže:


Nepřístupný obsah podle § 4 a 5
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy) 
  • Některé funkce nemusejí být plně přístupné z mobilního telefonu

Na uvedení do souladu se zákonem se průběžně pracuje.
 

Podnět k nápravě
Případné podněty k nápravě a chyby na stránkách je možné zasílat na adresu sekretariátu Aeroklub České republiky z.s. – sec@aecr.cz

 

Nepřiměřená zátěž
Pokud by zajištění přístupnosti Aeroklubu České republiky z.s. působilo nepřiměřenou zátěž, poskytuje podle § 7 odst. 4 náhradní řešení formou telefonických nebo e-mailových konzultací. 

 

Vypracování a aktualizace tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 5. 3. 2021.
  • Aktualizace a posouzení aktuálního stavu souladu proběhlo 23.11.2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného pracovníky Aeroklubu České republiky, z.s..