Jednotná koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v leteckých sportech (STM) byla vytvořena v únoru 2021. Tento dokument nahrazuje všechna původní pravidla a směrnice zabezpečení přípravy STM a juniorů, které byly v předchozích letech vytvořeny. Cílem tohoto dokumentu je odstranit příliš plošnou nebo naopak příliš uzavřenou podporu talentovaných juniorských sportovců, sjednotit přístup v leteckých sportech řízených Aeroklubem České republiky a dostát legislativním požadavkům NSA. Dokument definuje postup a filosofii přípravy talentovaných sportovců napříč všemi sporty a komisemi AeČR, přesto však kritéria pro jednotlivé sportovce, rozpočet systému a personální obsazení nechává v kompetenci každé OSK. 

Program je dostupný pouze juniorům – členům Aeroklubu České republiky z.s. se zaplaceným členským příspěvkem. Nečlen se nemůže účastnit žádnou formou. 

Úkolem systému STM AeČR je vyhledávat sportovní talenty napříč leteckými sportovními kluby v ČR a poskytnout jim podporu a přístup k metodice a technice současného moderního leteckého sportu ve Vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM), Sportovních centrech mládeže (SCM) a Sportovních střediscích (SpS).

Hlavní cílem systému STM AeČR je podpora a rozvoj mladých leteckých sportovců, kteří mají v budoucnu na základě své výkonnosti reálnou šanci zajistit kontinuitu úspěchů českého letectví doma i na nejvýznamnějších mezinárodních akcích.

Sportovci jsou zařazováni do systému STM a setrvávají v něm na základě sportovních výsledků a hodnocení předchozího období. Kritéria pro každou leteckou odbornost stanovuje příslušná OSK.

Koncepce umožňuje podporovat talentované juniory nejen ve Vrcholových sportovních centrech mládeže (VSCM), Sportovních centrech mládeže (SCM), ale také přímo mateřských v klubech – sportovních střediscích (SpS), kde provádějí svoji leteckou činnost – samozřejmě za předpokladu, že jim k tomu klub vytvoří vhodné podmínky. Příprava sportovních talentů mimo systém STM se neosvědčila a není ze strany AeČR podporována (výjimky pro individuální sportovní přípravu povoluje příslušná OSK). 

AeČR organizuje pro celou kategorii sportovců U Age národní mistrovství v jednotlivých sportech. Pravidla pro zařazení sportovce do této kategorie jsou definována pravidly FAI (FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION – 4.17 AGE CATEGORIES). Pokud není požadavek na juniorský věk sportovce ze strany FAI striktně definován, použije se jako maximální věková hranice věk 25 let obvyklá pro letecké sporty. Juniorská mistrovství se mohou konat samostatně nebo jako součást seniorského mistrovství. Juniorského mistrovství se může zúčastnit každý sportovec juniorské věkové kategorie bez ohledu na zařazení do systému STM.

OBECNÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ: Koncepce-STM-Aeroklubu-CR-1_2.pdf

 

Jak se dostat do systému talentované mládeže?

Sportovci – junioři jsou zařazení na základě doporučení domovského aeroklubu, trenéra nebo jeho asistentů. S žádostí o zařazení do projektu může sportovec kontaktovat přímo koordinátora. Po posouzení výkonnosti a splnění základních předpokladů je sportovec koordinátorem zařazen do příslušného programu (obvykle START) je mu stanoven individuální tréninkový plán a v závislosti na výši státní dotace také rozsah podpory. Podmínky pro zařazení a setrvání v programu STM jsou pro každý letecký sport definovány příslušnou OSK.

 

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ JEDNOTLIVÝCH OSK

OSK Všeobecné letectví

 

OSK Akrobacie

 

OSK Bezmotorové letectví

 

OSK Para