Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v leteckých sportech (STM) byla vytvořena v únoru 2021. Tento dokument nahrazuje všechny původní koncepce zabezpečení přípravy STM a juniorů. Cílem tohoto dokumentu je odstranit příliš plošnou nebo naopak příliš uzavřenou podporu talentovaných juniorských sportovců a dostát požadavkům NSA. Dokument sjednocuje postup a filosofii přípravy talentovaných sportovců napříč všemi sporty a komisemi AeČR, přesto však kritéria pro jednotlivé sportovce, rozpočet systému a personální obsazení nechává v kompetenci každé OSK.

Úkolem systému STM AeČR je vyhledávat sportovní talenty napříč leteckými sportovními kluby v ČR a poskytnout jim podporu a přístup k metodice a technice současného moderního leteckého sportu ve Sportovních centrech mládeže (SCM) a Sportovních střediscích (SpS).

Hlavní cílem systému STM AeČR je podpora a rozvoj mladých leteckých sportovců, kteří mají v budoucnu na základě své výkonnosti reálnou šanci zajistit kontinuitu úspěchů českého letectví doma i na nejvýznamnějších mezinárodních akcích.

Sportovci jsou zařazováni do systému STM a setrvávají v něm na základě sportovních výsledků a hodnocení předchozího období. Kritéria pro každou leteckou odbornost stanovuje příslušná OSK.

Koncepce umožňuje podporovat talentované juniory nejen ve sportovních centrech (SCM), ale také přímo mateřských v klubech (SpS), kde provádějí svoji leteckou činnost – samozřejmě za předpokladu, že jim k tomu klub vytvoří vhodné podmínky. 

DOKUMENT KE STAŽENÍ: Koncepce-STM-pro-rok-2021.pdf