Každého zástupce, zaměstnance a mnoho spolupracovníků můžete kontaktovat na aeroklubovém mailu který vytvoříte tímto klíčem: jmeno.prijmeni@aecr.cz

VIII. Valná hromada Aeroklubu České republiky, z.s., která se konala dne 3. října 2020 zvolila pro období 2020 – 2024 dále uvedené orgány Aeroklubu České republiky, z.s.:

 

Prezident Aeroklubu České republiky

Vlastimil Dvořák – prezident AeČR

E-mailová adresa: prezident@aecr.cz

 

Výbor Aeroklubu České republiky

Vlastimil Dvořák – prezident AeČR
Jan Bečka – předseda OSK pro parašutismus AeČR
Martin Chovan – předseda OSK pro bezmotorové létání AeČR
Miloš Fiala – předseda OSK pro všeobecné letectví AeČR
Miloš Ramert – předseda OSK pro leteckou akrobacii AeČR
Václav Sehnal – člen komise KKPL AeČR
Václav Pecka – člen komise KKPL AeČR
 
E-mailová adresa Výboru: vybor@aecr.cz

 

Odborná sportovní komise bezmotorového létání AeČR

Martin Chovan – AK Zbraslavice (předseda)
Roman Mraček – GAC Benešov
Petr Koutný – AK Křižanov
Petr Krejčiřík – AK Hranice 
Tomáš Suchánek – GAC Benešov

E-mailová adresa komise: pk@aecr.cz

 

Odborná sportovní komise všeobecného letectví AeČR

Miloš Fiala – LC ČR (předseda)
Ivo Lengál – AK Brno-Slatina
Martin Hřivna – AK Kladno
Jan Havlík – AK Turnov
Petr Soukup – GAC Benešov

E-mailová adresa komise: vl@aecr.cz

 

Odborná sportovní komise pro leteckou akrobacii AeČR

Miloš Ramert – GAC Benešov (předseda)
Roman Šlapáček – AK Plasy
Jan Rolínek – LAC ČR
Jan Sobotka – AK Mladá Boleslav
Tomáš Zemánek – AK Tábor

E-mailová adresa komise: akro@aecr.cz

 

Odborná sportovní komise pro parašutismus AeČR

Jan Bečka – AK Plzeň-Bory (předseda)
Jan Klapka – Base PK Praha
Pavel Mlýnek – AK Frýdlant n.O.
Martin Dlouhý – Skydive Czech Republic
Tomáš Trunečka – Skydive Czech Republic

E-mailová adresa komise: para@aecr.cz

 

Komise klubů a provozovatelů letišť AeČR

Václav Sehnal – AK Kolín (předseda)
Lukáš Ježek – AK Jičín
Petr Mysík – AK Karlovy Vary
Martin Mezera – AK Zbraslavice
Vladimír Lancdorf – AK Panenský Týnec
Daniel Brichta –GAC
Karel Horáček – AK Vrchlabí
Václav Pecka – AK Most

E-mailová adresa komise: kkpl@aecr.cz

 

Kontrolní a revizní komise AeČR

Martin Holík – AK Letňany (předseda)
Přemysl Vávra – LAC
Tomáš Krčka – AK Zbraslavice
Lubomír Motl – AK Kyjov 
Miroslav Trybuček – AK Jičín

E-mailová adresa komise: krk@aecr.cz

 


 

PRACOVNÍ SKUPINY, KOMISE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY AEROKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

Sportovní komise AeČR

Sportovní komise není volený orgán AeČR. Dohlíží na kvalitu sportovních výkonů, dodržování sportovních řádů a jejich aktualizaci podle podmínek FAI. 

Jan Pavlík (předseda)
Jacek Kerum
Jaromír Hendrych  
Jaroslav Hendrych  
Zdeněk Schenk 
Barbora Moravcová   
Radka Moravcová
Jiří Dodal 
Petr Jonáš 
Šára Ferrerová
Jiroušek Libor
Kopřiva Roman
Vaváčková Martina

E-mailová adresa komise: sk@aecr.cz 
Stránka Sportovní komise: https://www.aeroklub.cz/category/sport/sportovni-komise/

 

Provoz a správa letecké techniky AeČR a LSC

Aleš Ferra – technika
Tomáš Petrman – technika

E-mailová adresa skupiny: letadla@aecr.cz

 

Skupina Airspace Management AeČR

ASM Aeroklubu České republiky je aktivním účastníkem ve skupinách, které se zabývají využitím a organizací vzdušného prostoru. Pro své členy připravuje prezentace a školení pro zvýšení povědomí o této problematice a to nejen z teoretického, ale hlavně čistě praktického úhlu pohledu. Vzduch je naše moře – a pro naše letecké sportovce jediný zásadní a nenahraditelný prostor, kde se mohou realizovat.

Martin Chovan – vedoucí skupiny, zástupce v KS ASM a ve: Strategickém fóru k problematice dronů, Projektu zvýšení spodní hranice třídy G, Skupině k aplikaci §44 odst. 4 a §44b zákona o civilním letectví a dalších komisích a pracovních skupinách s dopadem na správu a organizaci vzdušného prostoru.
Jan Zahrádka – konstruktér vzdušného prostoru
Jan Florián – lektor AeČR v oblasti řízení a organizace vzdušného prostoru
Vladimír Příhoda – poradce
Tomáš Rendla – poradce

E-mailová adresa skupiny: asm@aecr.cz

 

Skupina Bezpečnosti letišť AeČR

G1 – Odborná příprava osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e Zákona o civilním letectví a spadají do kategorie dle nařízení Komise (EU) č. 1254/2009, je jedna z povinností, kterou je navíc nutné pravidelně opakovat. Skupina bezpečnosti letišť vám pomůže při aktualizaci Bezpečnostních programů a s vyškolením odborného personálu v souladu s požadavky platných předpisů.

Tomáš Petrman –školitel G1,  tomas.petrman@aecr.cz
David Krečman – školitel G1, david.krecman@aecr.cz
Martin Chovan – sekretářka a poradce.

E-mailová adresa skupiny: security@aecr.cz