fbpx

Použití log a vlajky Aeroklubu České republiky smějí fyzické a právnické osoby a organizační složky státu vhodným a důstojným způsobem kdykoli, nemusí mít povolení Aeroklubu České republiky.

Fyzická a právnická osoba a organizační složka státu se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží logo nebo vlajku Aeroklubu České republiky.

Logo Aeroklubu České republiky.
Logo Letecké akrobacie.
Logo Bezmotorového létání.
Logo Vrtulníkového létání.

Návod na vyvěšení vlajky AeČR.

Logo Aeroklubu České republiky, logo české akrobacie, logo českého bezmotorového létání a logo českého vrtulníkového létání jsou pod ochrannou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví. Na loga a vlajku se také vztahuje autorské právo.