Kluby

Informace k dopisu ÚCL a výzva k zaslání BP

ÚCL začalo rozesílat provozovatelům letišť dopis Informace ke stanoveným základním opatřením + výzva k zaslání aktualizovaného bezpečnostního programu. Jedná se o dokument s Rozhodnutím – Základním opatřením ohledně nezbytného zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před [číst dál…]
Kluby

Bezpečnostní programy letišť

Na níže uvedeném odkazu naleznete vzory dokumentů pro schválení nového bezpečnostního programu letiště. Dostupnými dokumenty jsou vzor bezpečnostního programu, formulář pro žádost o schválení a dokument alternativního řešení (výjimka). Proces a dokumenty byly vytvořeny ve [číst dál…]