Kluby

Upozornění ÚCL na digitalizaci pozemků

V průběhu měsíců srpen – říjen tohoto roku proběhne na všech letištích geodetické měření za účelem digitalizace letištních pozemků, které je prováděno v rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR TB9500MD203 – Ověření návrhu metodiky pro terénní [číst dál…]
Kluby

Informace k dopisu ÚCL a výzva k zaslání BP

ÚCL začalo rozesílat provozovatelům letišť dopis Informace ke stanoveným základním opatřením + výzva k zaslání aktualizovaného bezpečnostního programu. Jedná se o dokument s Rozhodnutím – Základním opatřením ohledně nezbytného zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před [číst dál…]