Aeroklub České republiky z.s. je držitelem Oprávnění k údržbě avioniky podle části M, oddílu A, hlavy F, číslo oprávnění: CZ.CAO.0022, Číslo řízeného dokumentu CAE-AV/1, Schváleno ÚCL č.j. 5188-21-401. 

Poskytujeme opravárenský servis v oblasti údržby letadlových celků letadel, která jsou transferovaná pod přímý dozor EASA nařízení evropského parlamentu. Systém jakosti a úroveň údržby vychází z požadavků Nařízení komise (ES) 2042/2003 a Směrnice CAA-ST- 092-n/97 v platném znění. Máme oprávnění k udržování letadlových celků jiných než kompletní motory nebo APU. Jedná se o konkrétní klasifikace Spojení a navigace, Elektronické zdroje a osvětlení a Indikační a záznamové systémy.

  • Provádíme údržbu libovolného letadlového celku, k němuž máme oprávnění, v místech stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce organizace údržby – CL, schválené ÚCL
  • Údržba letadlových celků je prováděna v pronajatém dílenském prostoru. Práce údržby pro kterou má organizace oprávnění, mohou být prováděny na libovolném místě, vznikne li taková potřeba z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou údržbu za předpokladu splnění podmínek stanovených v Příručce organizace.

Seznam oprávnění:

  • Vydávání potvrzení o uvolnění oprávněnou osobou EASA FORM 1 pro letadlové celky kvalifikace C3, C5, C13.
  • Provádět údržbu LC pro kterou má oprávnění na libovolném místě za předpokladu splnění podmínek stanovených v Příručce organizace (CAE-AV).
  • Právo kontrolovat přístroje na letadle.

Seznam udržovaných letadlových celků:

Sídlo dílny:

Avionika – Aeroklub České republiky
Za Mototechnou 1619
155 00 Praha 5
1. patro

 

Pro více informací pište na: avionika@aecr.cz .

Rozsah oprávnění organizace k údržbě: