Soutěže v letecké navigaci se dělí na soutěže v přesném létání a soutěže v letecké rally a mají dlouholetou tradici. Podle různě modifikovaných pravidel se pořádají v podstatě od počátku létání letounů (motorových letadel těžších vzduchu). Od roku 1975, kdy se konalo 1. mistrovství světa v přesném létání, resp. 1976, kdy se konalo 1. mistrovství světa v letecké rally, se pravidla téměř ustálila a až na několik změn, které si vyžádaly spíše určité nejasnosti, se téměř nemění.

Sportovní soutěže v přesném létání a letecké rally, nazývané také navigační soutěže, mají v jedné soutěžní etapě dvě hlavní disciplíny, jimiž jsou navigace letu spojená s vyhledáváním objektů a přesnost přistání. Při navigačním letu musí pilot, který je na palubě sám, letět po stanovené trati a dodržovat čas s přesností ± 2 sekundy. Musí proletět tajnými časovými brankami, otočnými body, vyhledávat na zemi vytýčené znaky z plachet a objekty podle fotografií, které obdržel před vzletem. Součástí navigačního letu v přesném létání je také zpracování letového plánu pilotem, kdy se hodnotí správný výpočet traťových úhlů a časů na jednotlivých úsecích letěné tratě. Soutěž v přistání spočívá v co nejpřesnějším přistání do předem vytýčeného pásma o rozměrech 12 x 72 m, kdy nulovou hranici (nulovou čáru) tvoří obdélník o rozměrech 2 x 12 m, umístěný zhruba v polovině tohoto pásma. Každá odchylka přistání mimo tuto čáru je ohodnocena trestnými body, jejichž hodnota je odvislá od vzdálenosti přistání od nulové čáry (čím dále, tím více trestných bodů). Při hodnocení přistání jsou trestnými body hodnocena také tzv. „abnormální“ přistání (když se např. letadlo při přistání dotkne země jinou svojí částí, než jsou kola podvozku apod.). V přesném létání se hodnotí čtyři druhy přistání, a to normální přistání, nouzové přistání s použitím vztlakových klapek, nouzové přistání bez použití vztlakových klapek a přistání přes překážku (překážka je vysoká 2 m a je umístěna 50 m před nulovou čárou). V přesném létání nejsou hodnocená přistání součástí soutěžní etapy, ale hodnotí se samostatně.

Soutěže v letecké rally jsou obdobou soutěží v přesném létání, ale létají je dvojčlenné posádky (pilot společně s navigátorem). Na rozdíl od soutěží v přesném létání posádka nezpracovává letový plán, ale podle zadaných pokynů konstruuje letěnou soutěžní trať přímo v soutěžní mapě. Hodnotí se maximálně 2 normální přistání v jedné soutěžní etapě.

Vítězem soutěže se stává pilot nebo posádka, která získala nejnižší počet trestných bodů v součtu ze všech etap a hodnocených přistání.

Mistrovství v letecké navigaci se létala již mezi dvěma světovými válkami. Pravidelné šampionáty světa a Evropy se však začaly pořádat až od sedmdesátých let 20. století, ale bez československých sportovců. Ti tehdy nesměli startovat vedle závodníků z Jihoafrické republiky, kteří se závodů pravidelně účastnili. Československý reprezentační tým se nejvyšších soutěží začal pravidelně zúčastňovat až od roku 1987.

Od té doby reprezentanti ČR nevynechali ani jedno z MS a ME v přesném létání a letecké rally, která se pravidelně střídala ve dvouletém cyklu. V posledních letech již nejsou Mistrovství Evropy organizována. Důvodem je malý zájem pilotů a posádek, z čehož pramení neochota tyto soutěže pořádat.

V počátečním období vítězili v navigačních soutěžích především Poláci. Později za nimi obsazovali pravidelně druhé místo naši reprezentanti. Na přelomu století se ale situace začala měnit a dnes je světová špička vyrovnanější a vítězí i piloti a posádky z jiných zemí.

Od roku 2013 byly soutěže mistrovství světa v letecké rally rozděleny na dvě kategorie (Unlimited – bez omezení a Advanced – pokročilí). Od roku 2017 se od tohoto rozdělení upouští a od roku 2018 se MS v letecké rally budou létat opět jen v jedné kategorii.

Aktuální pravidla lze najít na stránkách FAI v části Competition Rules.

 

Přehled výsledků českých posádek na mezinárodních soutěží za posledních 5 let:

2016

 1. mistrovství světa v letecké rally 2016
 1. družstvo – celkově Unlimited
 1. Petr JONÁŠ a Juraj ČEKAN – celkově Advanced
 2. Michal RANČÁK a Tereza DRGOVÁ – celkově Advanced
 1. družstvo – celkově Advanced
 1. Petr OPAT a Ondřej POKORNÝ – přistání (obě kategorie)

 

2015

 1. mistrovství světa v přesném létání
 1. Tomáš VALA – junior
 1. Tomáš RAJDL – přistání
 2. David ČERNÝ – přistání
 1. Lubomír HÁJEK – navigace
 1. družstvo – přistání
 1. družstvo – celkově

 

2014

 1. mistrovství světa v letecké rally 2014
 1. družstvo – celkově Unlimited
 1. Tomáš VALA a Ondřej POKORNÝ – celkově Advanced
 1. družstvo – celkově Advanced
 1. Tomáš VALA a Ondřej POKORNÝ – přistání (obě kategorie)
 2. Michal RANČÁK a Tereza DRGOVÁ – přistání (obě kategorie)

 

2013

 1. mistrovství světa v přesném létání
 1. Petr OPAT – celkově
 1. Tomáš VALA – junior
 2. Ondřej POKORNÝ – junior
 1. Jiří JAKEŠ – přistání
 2. Petr OPAT – přistání
 1. Petr OPAT – navigace
 1. družstvo – přistání
 1. družstvo – celkově

 

2012

 1. mistrovství světa v letecké rally
 1. Petr OPAT a Jan HAVLÍK – celkově
 1. družstvo – celkově

 

Celkový přehled výsledků českých pilotů na mezinárodních soutěžích od roku 1987 je zde.

Mistři republiky za posledních 5 let:

2016

Přesné létání: Petr Opat

Letecká rally: Petr Opat – Ondřej Pokorný

2015

Přesné létání: Petr Opat

Letecká rally: Petr Opat – Jan Havlík

2014

Přesné létání: Petr Opat

Letecká rally: Tomáš Vala – Ondřej Pokorný

2013

Přesné létání: Luboš Hájek

Letecká rally: Petr Opat – Jan Havlík

2012

Přesné létání: Luboš Hájek

Letecká rally: Petr Opat – Jan Havlík

Detailní výsledky národních soutěží  od roku 2011 jsou dostupné na stránkách hlavního výpočtáře Martina Hřivny zde.