Na této stránce najdete pravidelně aktualizované soubory s publikovanými strukturami vzdušného prostoru ČR, které jsou opepřeny dalšími užitečnými prostory. Jedná se například o prostory TRA GA, dále o dropzóny kolem letišť se stálou navigační výstrahou a podobně. Novým přírůstkem jsou Armádou ČR pravidelně notamované prostory, které se občas rozsvítí v AisView. Soubory jsou vždy distribuovány dalším subjektům, tak je postupně najdete i v oblíbených aplikacích a jejich on-line verzích, samozřejmě i v distribucích prostorů ve vašich budících. Proto pravidelně aplikace a prostory v nich aktualizujte! 

 

PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ

Ve spodní části stránky najdete Koordinační dohodu, která je nutnou pomůckou proorganizaci soutěží v ČR.

Pro bezpečné soužití s paraprovozem si důkladně připravte seznam dropzón a zjistěte jejich plánovaný provoz.

 

Případné připomínky zasílejte na asm@aecr.cz

 

Letecká mapa ICAO 1:500 000

Protože došlo ke změnám ve struktuře vzdušného prostory, byla také vydána nová mapa. Zakoupit ji můžete na stránkách ŘLP:  https://order.rlp.cz/index.php?id_category=37&controller=category

 


Aktualizace 17.7.2023

 
Přinášíme ještě drobnou avšak ne nepodstatnou aktualizaci prostorů.
 
CZ_low_plus_CE
V předchozí verzi jsme záměrně vynechali export CZ_low_plus_CE, tedy kombinaci nízkého vzdušného CZ prostoru s těmi příhraničními. Důvodem vynechání byla obava z nemožnosti příhraničí aktualizovat.
Nicméně hlas lidu nás přesvědčil a nyní tedy můžete stahovat i tento soubor. Mějte prosím na paměti, že zahraniční prostory jsou bez záruky a vždy si vyhledejte aktuální situaci před provedením letu.
 
Pozor na FL95
Doplnili jsme „dekl“ neboli strop běžného létání nad celou ČR. Je to virtuální neoficiální prostor od FL93 do FL96, jehož smyslem je poskytnout varování navigačním zařízením na palubě letadla a umožnit tak pilotovi uvědomit si blízkost FL95 a zabránit tak jejímu nevědomému prostoupání. Zkušenosti minulého týdne ukázaly, že když termoska udeří, tak ne všichni zabrzdí včas a prostoupají až do prostoru, určeného pro řízené lety. Tam kluzáky bez odpovídače a uděleného povolení nepatří.

Dekl sestává ze 4 částí podle rozdělení FIR a každý nese informaci o FRQ příslušného stanoviště. Lze tedy využít i pro snazší dohledání FRQ oblastních stanovišť.

Více o službách FIC Praha zde: https://aim.rlp.cz/?lang=cz&p=fic-praha

CZ_low
Stará dobrá klasika – nejčastěji používaný soubor s prostory do FL95.
 
Uživejte s rozumem, rozdělte se s kamarády, lítejte pro radost a nejlépe tak, ať nikoho neohrozíte 🙂

 

Aktuální soubor s prostory:

661 stažení 2023-07-19 17.07.2023 16:17 959.9 KB

 

 

Jihočeské letiště České Budějovice a jeho nové prostory

Soubor obsahuje i nové prostory, které souvisejí s provozem na LKCS. POZOR! I když bylo všude na jaře vysvětleno, že tyto prostory budou „v chodu“ od 1.8.2023 tak to tak není. Prostory se začnou aktivovat již od 17. 7. 2023! Neváhejte a nové soubory rychle nahrajte do svých počítačů a budíků. 

Od 17. 7. 2023 od 00.00 hod. UTC se zřizují na základě žádosti žadatele Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 93 545 (dále jen „žadatel“) letištní provozní zóna letiště České Budějovice (dále jen ATZ České
Budějovice), koncová řízená oblast České Budějovice (dále jen TMA České Budějovice) a prostor s povinným rádiovým spojením LKRMZ1 České Budějovice (dále jen LKRMZ1 České Budějovice).

PROVOZNÍ DOBA A VYUŽITÍ PROSTORŮ:

3.1 ATZ České Budějovice

 1. ATZ bude aktivované H24/7.
 2. V provozní době AFIS LKCS, tj. v provozní době shodné s provozní dobou letiště LKCS, má ATZ současně atribut RMZ. Mimo provozní dobu letiště LKCS atribut RMZ zaniká.
 3. V případě mimořádných změn provozní doby (např. lety obchodní letecké dopravy mimo provozní dobu publikovanou v AIP ČR / VFR příručce) musí být změna oznámena prostřednictvím zprávy NOTAM.
 4. V době aktivace prostoru LKTRA74 část ATZ zasahující do tohoto prostoru zaniká.

3.2 LKRMZ 1 České Budějovice

 1. LKRMZ1 má shodné horizontální a vertikální hranice jako TMA České Budějovice,
 2. LKRMZ1 je aktivní mimo dobu aktivace TMA České Budějovice.
 3. V době aktivace prostoru LKTRA74 má tento prostor přednost před LKRMZ1 České Budějovice.

3.3 TMA České Budějovice

 1. TMA bude aktivovaná pouze v provozní době AFIS LKCS a současně v době letu IFR přilétávajícího/odlétávajícího na/z LKCS. V případě mimořádných změn provozní doby letiště LKCS musí být zajištěn postup podle odst. 3.1) c) výše.
 2. Informace o aktivaci TMA bude letecké veřejnosti oznámena vysíláním na provozních kmitočtech stanovišť FIC Praha a AFIS České Budějovice.
 3. Aktivace TMA bude probíhat v čase 20 minut před ETA přilétávajícího letu IFR nebo 20 min před EOBT odlétávajícího letu IFR. V případě kombinace příletu a odletu nebo v případě příletů/odletů více letadel ve sledu může být doba aktivace TMA na nutnou dobu prodloužena.
 4. Deaktivace TMA bude následovat po přistání letu IFR na LKCS nebo až let IFR opustí prostor TMA, případně při změně pravidel letu z IFR na VFR u letadel letících v aktivním TMA (např. z důvodu diverze na jiné neřízené letiště v okolí, nebo zamýšleného přistání na LKCS při současné aktivaci okolních vojenských prostorů apod.).
 5. V době aktivace prostoru LKTRA74 má tento prostor přednost před TMA České Budějovice.

Účinnost změny je stanovena publikací v AIP ČR, části AD 2 a zároveň i publikací ve VFR příručce v AIRAC termínu 13. 7. 2023, která bude odložena formou NOTAM do 17. 7. 2023.

Zřízením nové ATZ LKCS dle tohoto OOP zaniká původní ATZ LKCS zřízená dle leteckého předpisu L11, čl. 1 (vymezená horizontálně kružnicí o poloměru 3 NM od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft).

 

Podrobnosti najdete v Opatření obecné povahy na stránkách CAA: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2023/03/3078-23-701_OOP_ATZ-TMA-LKCS.pdf

 

Grafické znázornění:

 

 

Poslední změny v soubrech s prostory

***** CZ (LKAA) Airspace file **********
***** ***** EFFECTIVE 13JUL23 **************** ****************
***** (c) 2023 Jan Zahradka ************
***** Last update 18JUN23 **************

 

***** Changes History *****

* 17JUL23 Top of Class E (FL95) areas
* 18JUN23 AIRAC 5/23 Added Ceske Budejovice zones incl ATZ CKCS, RMZ Ceske Budejovice, TMA Ceske Budejovice
* 18JUN23 Added regular NOTAMS
* 18JUN23 Fix in TRA GA Vysoke Myto S name
* 18MAY23 AIRAC 3/23 added AN LKTSA59 BZENEC;
* 04OCT22 AIRAC 9/22 added TRA GA CHOTEBOR 1, 2;
* 13JUL22 : added Erpuzice DROPZONE
* AIRAC 6/22 14JUL22 : new areas TRA GA LETNANY 1E and TRA GA SLANY (3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6)
* AIRAC 6/22 14JUL22 : correction of TRA GA KOLIN 2B lower limit
* AIRAC 4/22 19MAY22 : LKD.txt added LKD8 OTVICE
* AIRAC 4/22 19MAY22 : LKTRAGA.txt added: Kolin, Chrudim, Podhorany, Vysoke Myto, Zbraslavice
* 24APR22: Reduced frequencies in LKTRA.txt. Only Praha Information remained
* 20APR22: AF and AG tags added
* 20APR22: LKFIR SECTOR removed from export
* 20APR22: changed type of TSA from P to R
* 20APR22: DROPZONES.txt added
* 10APR22: LKTRAGA.txt added LKTRAMTFR1, LKTRAMTFR2, LKTRATBLU1, LKTRATBLU2, LKTRAMTZA1, LKTRAMTZA2, LKTRAMTZA3, modified FRQ for TOUZIM
* 10APR22: LKPGZ.txt added LOKET, SVABENICE, correction of name MALY PECIN
* 10APR22: LKTMA.txt removed secundar FRQ for LKKV
* AMDT 390/21: minor SUA amendments
* AIRAC 3/21 14JAN21: vertical limits of LKTRA 10, 17, 73; horizontal boundaries of LKTRA 18, 78, 79; new LKTRA 90, 91, 92;
* AIRAC 2/21 17DEC20: added LKTRA90, LKTRA 91, LKTRA92, changes of MTMA Caslav, MTMA Namest, MTMA Pardubice,
LKTSA22, LKTRA10, LKTRA17, LKTRA18, LKTRA73,
LKTRA74, LKTRA78, LKTRA79
* AIRAC 8/20 16JUL20: TRA GA Toužim 1 / TRAKVTO1, Toužim 1E / TRAKVTO1E, Toužim 1W / TRAKVTO1W, Toužim 2 / TRAKVTO2, Toužim 3 / TRAKVTO3, Toužim 4 / TRAKVTO4, Velký Javorník / TRAMTVJ added
* AIRAC 6/20 21MAY20: LKTSA60 Písek added
* AIRAC 4/20: LKP13 Vrbetice cancelled, LKTSA5 Brdy cancelled, new TRAGA Kladno, new LKTSA7 Jince
* AIRAC 2/20: TRAGA Medlanky
* AIRAC 1/20: TRAGA Letnany, Bubovice
* AIRAC 12/19: Introduction of TRAGA airspace class
* AMDT 361/19: correction of coordinate of an area SECTOR ÈECHY EAST; correction of lower limit of TMA I BRNO
* AIRAC 2/19 28FEB19: ENR – changes of airspace: SECTOR CECHY, SECTOR MORAVA Part N and Part S replaced by SECTOR CECHY WEST, SECTOR CECHY EAST, SECTOR MORAVA; changes of CTR Turany (upper limit), TMA I BRNO, TMA V Brno, CTR Karlovy Vary, TMA I Karlovy Vary, TMA II Karlovy Vary, CTR Mosnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava, TMA III Ostrava, LKTSA 2 (LKTSA2A,
B, C); change of remarks for LKTSA1, LKTSA3, LKTSA4, LKTRA37, LKTRA57; new airspaces TMA VIII Brno, TMA III Karlovy Vary, TMA VI Ostrava, TMA VII Ostrava, LKR1, LKR2, LKR3, LKR4, LKD4, LKD11, LKD13, LKD14, LKTRA 74; airspaces LKTRA50 and RMZ Hradec Kralove cancelled; PGZ Matejov renamed to Ujezd; BRNO/Turany (LKTB) – change of airspace; Caslav (LKCV) – change of airspace; Karlovy Vary (LKKV) change of airspace; Kbely (LKKB) – change of airspace; Kunovice (LKKU) – change of airspace; OSTRAVA/Mosnov (LKMT) – change of airspace; Pardubice (LKPD) – change of airspace; PRAHA/Ruzyne (LKPR) – change of airspace; Vodochody (LKVO) – change of airspace*
* AIRAC 2/18 01FEB18: change of upper vertical limit of LKTSA1 – LKTSA5*
* AIRAC 11/17 07DEC17: cancelled LKD4 and LKD8, new LKD10 Dolni Dunajovice*
* AIRAC 7/17 08JUN17: introduction LKD6 Dolni Bojanovice*
* 22MAY17 GLIDE SECTORS under TMA Brno added*
* AIRAC 3/17 30MAR17: Major changes in CZ SUA*
* AIRAC 1/17 05JAN17: new airspace LKD4*
* AIRAC 8/16 13OCT16: Change LKTRA53 Blansko*
* AIRAC 3/16 31MAR16:new airspace LKD9*
* AIRAC 8/15 15OCT15: change of CTA, TMA, MTMA, MCTR areas, change of prohibited, restricted, dangerous, temporary segregated and temporary reserved areas*
* AIRAC 4/14 01MAY14: Changes: CTA1 and CTA2 Brno, CTA1 and CTA2 Ostrava, CTA1 and CTA2 Praha, CTA Karlovy Vary, FIR Sector Cechy Parts E and W, Sector Morava Parts N and S, minor CZ border changes according to coordinates changes in CTA and TMA, cancellation of TMA VIII Brno, changes in TMA Brno and Ostrava, changes in responsible FREQ*
* AIRAC 5/13 01OCT13: cancellation MCTR/MTMA Prerov, zmeny v/changes in CTA/TMA Brno a/and Ostrava*
* AIRAC 2/13 24JAN13: Change of borders LKTRA58, LKTRA66*
* AIRAC 8/12 28JUN12: Change FREQ MTWR Caslav*
* AIRAC 3/12 23FEB12: Change FREQ ATIS Vodochody, cancelled LKP3, horizontal borders change LKP7, LKR3A, LKD7, LKTRA 52, 58, 62, 64, 65, 79, vertikal borders change LKTRA 50, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87*
* AIRAC 07APR11: Split of LKR5 to sectors R5A, R5B, R5C, renamed from Jince to Brdy, Split of CTA Praha to sectors E and W*
* AIRAC 2/10 25FEB10: Change LKP5 Prcice, LKP8 Most*
* AIRAC 2/10 25FEB10: Change TMA Praha, new MTMA I and II Kbely, new TMA I and II Vodochody*
* AIRAC 2/10 25FEB10: Change CTR Ruzyne, Kbely, Vodochody*
* AIRAC 2/10 25FEB10: Cancelled LKR7 As, LKR8 Temelin, LKR14 Dukovany*
* AIRAC 2/09 25FEB10: New TRA88 Merklin, change TRA62 Vodochody and TRA70 Paka, cancelled TRA63 Benatky and TRA69 Jablonec*
* AIRAC 01OCT09: Minor border changes CTA Brno and CTA Ostrava*
* AIRAC 10SEP09: Change FREQ TWR LKNA 126,50 from 22OCT09*
* AIRAC 04JUN09: Change of title TRA71, change FREQ TWR LKPD 120,15*
* AIRAC 2/09 09APR09: Cancelled TRA53,60,68,75, new TRA76-87, change TRA54,R6*
* AIRAC 11SEP08: Cancelled MCTR Line*

 

*SUA (Special Use Airpsace) geographical coordinates are derived from valid AIP of Czech Republic.*
*Coordinates are rounded to nearest angle second.*
*Maximum positional error caused by coordinates rounding taking into account radius of big Earth circle (according to FAI sphere R=6371km, where one angle degree is 111,195km of this big circle, one angle minute is 1853,25m (1NM) and one angle second is 30,885m) and maintaining rounding rules is 16m.*

*****
* CZ SUAs are splitted to separated source files. Each single file contains the same category SUAs:*
* Dropzones – DROPZONES.txt*
* CTR (Control Zones) – LKCTR.txt*
* Dangerous Areas (D) – LKD.txt*
* FIR Praha SECTORS – LKFIR SECTOR.txt*
* Prohibited Areas (P) – LKP.txt*
* Paragliding Zones – LKPGZ.txt*
* Restricted Areas (R) – LKR.txt*
* National Parks – LKR-NP.txt*
* TMA (Terminal Areas) – LKTMA.txt*
* TMA (Terminal Areas) – LKTMA above FL95.txt*
* Temporary Reserved Areas (TRA) – LKTRA.txt*
* Temporary Reserved Areas (TRA) – LKTRA above FL95.txt*
* GA Sectors under TMA’s – LKTRAGA.txt*
* Temporary Segregated Areas (TSA) – LKTSA.txt*
* Temporary Segregated Areas (TSA) – LKTSA above FL95.txt*

* All CZ SUA in one file – CZ_all_YYYY-MM-DD.txt*
* CZ SUA below FL95 in one file – CZ_low_YYYY-MM-DD.txt*
* CZ SUA below FL95 combined with surrounding DE, AT, SK, PL Airspace – CZ_low_plus_CE_YYYY-MM-DD.txt

*****

* CZ_low contains export of CZ SUA airspaces up to FL95*
* CZ_all contains export of all CZ SUA*
* CZ_low_plus_CE contains export of all CZ SUA combined surrounding DE, AT, SK, PL Airpace

*File CZ_CE.cub contains export of CZ SUA airspaces. Actual files of surrounding countries from openflightmaps.org were used.

 

Dropzóny a řešení konfliktu s výsadky na plachtařských soutěžích

Soubor s prostory obsahuje také dropzóny – prostory kolem neřízených letišť, které jsou opatřeny stálou navigační výstrahou. Tento virtuální prostor má tvar válce od země do FL095. Jsou dva různé průměry – 3NM u letišť s hustým výsadkovým provozem a těžkým výsadkovým letounem a 2NM u všech ostatních letišť. Tento virtuální prostor slouží výhradně k ochraně padajícího parašutisty, výsadkový letoun se musí pohybovat podle pravidel letů VFR (ať si to zařídí jak chce – pokud budete ohroženi, napište). Prostory jsou opatřeny frekvencemi kam volat, kdyby plachtař potřeboval informace ze vzduchu. V každém případě NOTAM jako navigační výstraha neopravňuje službu RADIO k ukládání jakýchkoliv dalších povinností nad rámec informací poskytovaných o známém provozu. 

PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ je přiložen soubor s kontakty na provozovatele výsadků na jednotlivých letištích. Protože dropzóny se chovají jako každý jiný prostor, je třeba po zamýšlené trati obvolat všechny provozovatele seskoků a v případě jejich provozu každou konkrétní dropzónu prověřit a jen ty bez provozu označit jako Inactive airspaces, tedy, že tam kluzáky na závodě letět mohou. Není totiž nic hloupějšího, než když Andula krouží s parašutisty nad letištěm a čeká, až se přežene stádo kluzáků. Vzdušný prostor máme jen jeden a toto opatření slouží k tomu, abysme se všichni pohodlně a bezpečně vešli.  

 

Změny ve vzdušném prostoru podle potřeb nebo na krátkou dobu

Ve vzdušném prostoru je možné zakázat nebo omezit provoz na krátkou dobu z mnoha zákonných důvodů. K těmto prostorům obvykle realizovaných NOTAMem se soubory nevydávají. Výjimkou by bylo, pokud je takové omezení významné z hlediska organizace soutěží nebo bylo v míště hustého provozu po delší dobu. Uživatele na takové změny dostatečně upozorňuje aplikace AisView. Na některé z nich upozorňujeme na webu svazu v záložce Letecký provoz:  https://www.aeroklub.cz/category/provoz/

 

Dohoda o koordinaci při leteckých soutěžích

Protože většina plachtařských (a dalších) soutěží probíhá v nějakém výcvikovém prostoru Armády ČR, uzavřel Aeroklub ČR a Armádou ČR koordinační dohodu, kde jsou vymezena pravidla a postupy vzájemné spolupráce. Koordinační dohoda se tvoří mezi říjnem a prosincem předcházejícího roku. Pro zařazení je nutné s předstihem znát termín konání soutěže a požadavky na vzdušný prostor. Kontaktujte nás nejpozději na konci listopadu na asm@aeroklub.cz

Koordinační dohoda a její příloha jsou ke stažení zde:

Dohoda o koordinaci při leteckých soutěžích 2023
158 stažení 1.0 21.03.2023 12:18 613.3 KB

191 stažení 1.0 21.03.2023 12:19 208.2 KB